EP Regnskap AS     Tlf. 73 93 11 30

 


EP regnskap

Besøksadresse: Nardosenteret, Hans Baucksvei 1.
Postadresse: Postboks 5359, 7430 Trondheim

EP Regnskap AS ble stiftet i 2004. Fra å være et lite firma med 1 ansatt har vi gradvis økt til et regnskapskontor med 8 ansatte.

Silje Maria Myhra                silje.maria@epregnskap.no  46700429
Lena Skogseth                   lena@epregnskap.no  46700430
Eskil Pettersen                   eskil@epregnskap.no  92459315
Karen Pettersen                 karen@epregnskap.no  41419639
Silje Hartun Fredriksen       silje@epregnskap.no  99641895
Synnøve Eldøy                  synne@epregnskap.no  41303258
Tonje Hartun                     tonje@epregnskap.no  46700427

Kundeporteføljen består av små og mellomstore bedrifter i mange forskjellige næringer. Vi hjelper selskap i etableringsfasen og er gjerne en aktiv samarbeidspartner for våre kunder utover vanlig regnskapsførsel hvis det er ønskelig.

Alle selskap har forskjellig behov og vi legger stor vekt på å utvikle samarbeidet i forhold til de behov som til enhver tid er aktuelle for den enkelte.

Vi tilbyr god service, kvalitet og effektivitet. Våre kunder skal føle seg trygge på at alle oppgaver blir gjennomført på en optimal måte og til riktig tid.

Vi ønsker å være en støttespiller som tar tak i de utfordringer som det føles naturlig å overlate til eksterne krefter.

Lover og regler er i stadig endring, og det samme er behovene og utfordringene for selskapene.

------------------------------

Jobb i EP regnskap AS

---------------------------------

 

 

......Trondheim media©web