EP Regnskap AS     Tlf. 73 93 11 30

 


EP regnskap

Besøksadresse: Nardosenteret, Hans Baucksvei 1.
Postadresse: Postboks 5359, 7430 Trondheim

EP Regnskap AS ble stiftet i 2004. Fra å være et lite firma med 1 ansatt har vi gradvis økt til et regnskapskontor med 8 ansatte.

Silje Maria Myhra               silje.maria@epregnskap.no
Lena Skogseth                  lena@epregnskap.no
Eskil Pettersen                  eskil@epregnskap.no
Karen Pettersen                karen@epregnskap.no
Silje Hartun Fredriksen      silje@epregnskap.no
Synnøve Eldøy                 synne@epregnskap.no
Lisbeth Risvik                   lisbeth@epregnskap.no
Tonje Hartun                    tonje@epregnskap.no

Kundeporteføljen består av små og mellomstore bedrifter i mange forskjellige næringer. Vi hjelper selskap i etableringsfasen og er gjerne en aktiv samarbeidspartner for våre kunder utover vanlig regnskapsførsel hvis det er ønskelig.

Alle selskap har forskjellig behov og vi legger stor vekt på å utvikle samarbeidet i forhold til de behov som til enhver tid er aktuelle for den enkelte.

Vi tilbyr god service, kvalitet og effektivitet. Våre kunder skal føle seg trygge på at alle oppgaver blir gjennomført på en optimal måte og til riktig tid.

Vi ønsker å være en støttespiller som tar tak i de utfordringer som det føles naturlig å overlate til eksterne krefter.

Lover og regler er i stadig endring, og det samme er behovene og utfordringene for selskapene.

------------------------------

Jobb i EP regnskap AS

---------------------------------

 

 

......Trondheim media©web